Dato

1. - 2. november 2019

Sted

Scandic Oslo City, Oslo

Gjenværende billetter

77 billetter

Foredragsholdere

10 dyktige forelesere

OM KURSET / Hvorfor fagseminar om smerte?

Målet med fagseminaret «Når smerten setter seg i kroppen» er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre rustet til å forstå og behandle smertepasienter i klinisk praksis, og da med hovedvekt på pasienter med langvarig smerteproblematikk og sammensatte lidelser.

Med dette fagseminaret ønsker vi å bidra til at fysioterapeuter og manuellterapeuter får innsikt i hvordan pasienter med langvarige smerter best mulig kan forstås og behandles, sett i lys av både den biopsykososiale modellen og nyeste viten innen smertebiologi, smertefysiologi og smerteforståelse. Forelesere med ulik faglig bakgrunn, herunder leger, fysioterapeuter og psykologer, sikrer tverrfaglighet og sørger for at tematikken gis tilstrekkelig bredde.

Temaer som vil berøres i løpet av kurset:

  • Sammensatte lidelser og langvarig smerteproblematikk
  • Teorier knyttet til smerte og smerteforståelse
  • Den biopsykososiale modellen
  • Betydningen av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
  • Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv
  • Hvordan kartlegge smerte
  • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming
  • Håndtering av smertepasienten i spesialisthelsetjenesten
  • Modulering av smerte farmakologisk og manuellmedisinsk
  • Korrekt dokumentasjon, epikriser, henvisninger og samarbeid

 

Det legges opp til spørsmål underveis. Kurset har fått økonomisk støtte fra Fysiofondet.

Meld deg på
Alt

Alt image

Timeplan / Ikke gå glipp av dette

Pain Explained (?) – del 1

Hva er smerte, og hva er det ikke? De grunnleggende forskjellene mellom akutt og langvarig smerte omtales, og deretter det biologiske grunnlaget for smerteopplevelse. Smerteopplevelsens korrelat i hjernen er sannsynligvis synkronisert, oscillerende elektrisk aktivitet i utbredte nettverk. Det er da særlig interessant å kjenne og kunne påvirke de ulike faktorene som kan drive dette nettverket. Mulige årsaker til hvorfor smertesystemet går så lett i «vranglås» diskuteres. Betydningen av å forstå smertens mening blir belyst - dvs. hvordan den som opplever smerten oppfatter dens årsaker og konsekvenser. Forventingens betydning og betinget læring diskuteres også. Underveis vil det bli henvisninger og sammenligninger med forklaringsmodeller brukt i «Explain Pain».

Pain Explained (?) – del 2

Del 2 av Per Brodals forelesning

Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv

Når byrdefulle livserfaringer setter seg i kroppen

Sykepleier og førsteamanuensis Line Nortvedt fra OsloMet vil ta utgangspunkt i sin doktorgrad om langtidssykemeldte innvandrerkvinner med kroniske muskelsmerter som var i et rehabiliteringsforløp. Hun vil ha spesielt fokus på lidelse som fenomen, langvarige smerter, stress og sentral sensibilisering. I tillegg vil hun si litt om gruppebasert kognitiv og somatisk intervensjon.

Radiofrekvensbehandling og ryggmargsstimulering

Invasive behandlingstiltak kan være til hjelp for pasienter med sterke langvarige smerter. Tema for mitt foredrag er to behandlingsformer vi tilbyr ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus: Radiofrekvensbehandling mot nakke- og ryggsmerter samt ryggmargsstimulering (spinal cord stimulation) mot nevropatiske smerter og failed back surgery syndrome (FBSS). Jeg vil beskrive indikasjonsstillinger, hvordan behandlingene gjennomføres, komme inn på kunnskapsgrunnlaget samt kort presentere to studier vi gjør ved vår avdeling.

Fysioterapi som behandlingstiltak

Langvarig smerte må regnes som en annen tilstand enn akutt smerte. Tilstanden involverer mange dimensjoner i en biopsykososial forståelse av sykdom. I foredraget vil jeg definere langvarig smerte ut fra rådende smerteforskning. Jeg går så inn på hvordan man utfører en anamnestisk samtale, hvilke somatiske undersøkelser og funksjonelle tester som bør utføres. Vi går igjennom en kunnskapsbasert tilnærming til behandling av pasienter med langvarige smertelidelser. Til slutt vil vi drøfte noen casus.

Prisliste / Her får du mye for pengene

Ikke medlem av NMF, PFF eller NFF

Kr4500

Fredag og lørdag
Lunch og kaffe inkludert
Early bird: 10% rabatt før 01.07.2019

Studentpris fysioterapi og MT

Kr1750

Fredag og lørdag
Lunch og kaffe inkludert

Kurslokaler

Scandic Oslo City
Europarådets Plass 1
OSLO

Finn veien

Kontakt oss / har du spørsmål?